Ordet massage betyder beröring på latin. Genom att trycka och töja muskler får vi en positiv effekt både på kroppen och sinne. Regelbunden massage har både ett förebyggande och rehabiliterande syfte.

Massage är bra för: -Lösa upp spänningar. -Avslappnande effekt på kroppen. -Lugnande. -Motverkar stress. -Stärker immunförsvaret. -Sänker blodtryck. -Ökar cirkulation. -Ökar lymfcirkulationen. -Förbättra rörelseförmåga. -Smidigare bindväv.

25 Minuter

Kortare behandling av en specifik kroppsdel.

Pris 350 kr.

Pensionär/ Student 250 kr.

40 Minuter

Djupare behandling av en specifik kroppsdel.

Pris 500 kr.

Pensionär/ Student 400 kr.

50 Minuter

Komplett behandling av en eller två kroppsdelar.

Pris 625 kr.

Pensionär/ Student 525 kr.

Varje behandling utförs efter varje individs behov eller önskemål.